Carie

12 tekstów – auto­rem jest Ca­rie.

Po rozmowach (cd.)

Kiedyś tyl­ko lęk
i strach i bez­senne noce
wątpli­wości stos, czy kochać go to nie grzech?

Dziś żywa budzę się,
od­dycham znacznie pewniej
mo­je ser­ce bi­je, już nie udaję, że żyje

Realiz­mu trochę, krwi
coś w do­tyku możliwego
wreszcie jes­tem pew­na że
czys­ta miłość - coś pięknego 

erotyk
zebrał 3 fiszki • 17 stycznia 2016, 19:00

Życie jest piękne.
Poez­ja je­go marną podróbką. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 29 października 2015, 21:43

Miłość jest jak kwiat. A szczególnie ta z góry ska­zana na rozłąkę, na ból przy­muso­wego roz­sta­nia lub ta odrzucona.
Gdy się jej nie pod­le­wa - więdnie. Ale z cza­sem dob­rze użyźnia glebę. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 1 marca 2015, 22:51

Więcej nie trzeba

Łez już nie mam
Pat­rzyłam jak za gwiaz­da­mi nocą lecą
Bo im nie trze­ba mówić - wiedzą
ja­ki ich cel istnienia 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 28 lutego 2015, 23:20

W słabości siła poezji

Chciałabym
nie mieć inspiracji
żeby się świat mój zebrał
w piękną całość

Żeby nie pod­da­wał wątpliwości
spełnienia każde­go dnia
i je­go pełności

Bo żeby było spójne - coś mu­si spajać
Ktoś mu­si trzy­mać, żeby nie upadło
Ktoś mu­si nau­czyć, żeby nie błądziło
Ktoś znak pos­ta­wić, by wiedziało
że dotarło

Spot­kałam Go, ale słowa nie zamieniłam
Spoj­rze­nia wymieniłam
i uciekłam
Zmar­no­wałam ty­le lat czekania
by się poddać,
zdezerterować. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 25 lutego 2015, 23:17

Kochanie niestandardowe

Jak to się dzieje?
że się nie widzieliśmy
żad­nych wieści
Ciągle cze­kam aż gołąb przyleci

Dziobem zastuka
popłynie kołysanka
i wte­dy Sen do ucha
wyszep­ce: Już nie słuchaj...

Nie słuchaj ulicy
Nie słuchaj głosu serca
Nie słuchaj sumienia
Nie cze­kaj od­po­wie­dzi, zaufaj
i odpocznij, [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 21 stycznia 2015, 23:04

Bag­no sa­mo w so­bie spa­ja różne ele­men­ty. Ale nie wie­działam, że może tak złączyć ludzi. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 stycznia 2015, 17:25

Niebo też może się zakochać...

Przez jedną noc
kom­plet­nie zmienił się świat
Ja trochę więcej mam sił
i jak­by więcej lat
I niebo już to­tal­nie oszalało
na wi­dok moich oczu otwartych
chciało coś krzyknąć, powiedzieć
ale się speszyło i słońcem zarumieniło

Dop­ro­wadzam to niebo do [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 18 stycznia 2015, 13:47

Musisz mnie rozebrać...

Możesz mnie rozebrać...

obed­rzeć z myśli
zrzu­cić problemy
de­likat­nie ściągnąć cierpienia
i rzu­cić gdzieś w kąt te wszys­tkie strapienia

żebym już tyl­ko dla jed­ne­go i w jed­nym była
a po­tem jedną była dla świata
nie z ty­siącem twarzy
i ozdabiana [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 17 stycznia 2015, 15:13

Powstanie styczniowe

Zbieram liche żniwo
do­piero co wyrosło
do­piero co wy­rosłam ja
i mnie zebrano

Tak z premedytacją
wca­le nie pytając
"Czy można two­je serce?"
grzecznie - więc bym odpowiedziała

Ale nikt nic nie zapytał
nie spoj­rzał pros­to w oczy
A jak spoj­rzał
to po czasie
kiedy już zab­ra­na byłam

Nie ma sen­su się buntować
on i tak stłumi powstanie
już i tak czuję, że z me­go serca
niewiele pozostanie 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 16 stycznia 2015, 00:27
Carie

~niepoprawna romantyczka~ Nie pasuję do dzisiejszych czasów. Lubię sushi. Nie lubię Japonii i chińskich bajek. Ale lubię sushi.

Zeszyty
  • Inspiracje niecodzienne – Naj­bar­dziej po­ruszające, a mało zna­ne cy­taty, które są pewną częścią mo­jej niecodzien­nej codzien­ności. Mo­je, nie mo­je, czy­jeś, niczy­je...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Carie

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

18 stycznia 2016, 18:20Cris sko­men­to­wał tek­st Po roz­mo­wach (cd.)

17 stycznia 2016, 19:00Carie do­dał no­wy tek­st Po roz­mo­wach (cd.)

29 października 2015, 21:57tusiak sko­men­to­wał tek­st Życie jest piękne. Poez­ja je­go [...]

29 października 2015, 21:43Carie do­dał no­wy tek­st Życie jest piękne. Poez­ja je­go [...]

15 marca 2015, 23:21mechaa sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak kwiat. [...] 

2 marca 2015, 14:48Lacrimas sko­men­to­wał tek­st Z cza­sem

1 marca 2015, 22:51Carie do­dał no­wy tek­st Miłość jest jak kwiat. [...] 

28 lutego 2015, 23:20Carie do­dał no­wy tek­st Więcej nie trze­ba

21 stycznia 2015, 23:04Carie do­dał no­wy tek­st Kochanie nies­tandar­do­we

21 stycznia 2015, 12:39Carie sko­men­to­wał tek­st Bagno sa­mo w so­bie [...]